De echte oorzaak van MS

De echte oorzaak van Multiple Sclerose

In dit stuk geef ik antwoord op de diepliggende oorzaak van Multiple Sclerose (MS). Ook zal ik je vertellen wat er in het lichaam van MS patiënten gebeurd, hoe de MS-symptomen tot stand komen en hoe de oorzaak aangepakt kan worden. Ik zoom in op wetenschappelijke studies naar Neurofilamenten, T-Lymfocyten, B-Lymfocyten, Antilichamen, Antistoffen en laesies in het hersenweefsel, die allen wijzen naar dezelfde oorzaak. Deze waardevolle studies leg ik naast de kennis van Anthony William. Dit artikel heb ik speciaal geschreven voor MS-patiënten, om antwoord te geven op dringende vragen die vele van hen hebben. 

Als Orthomoleculair Therapeut ben ik opgeleid met wetenschappelijk bewezen studies en gebruik ik deze kennis samen met de kennis van de wereldbekende paranormale genezer Anthony William, Medical Medium, in mijn praktijk. Waarom? Anthony William weet precies wat de oorzaak is van mysterieuze chronische ziektes en auto-immuunaandoeningen, welke onbekend zijn in de medische wereld. Zo heeft zijn boek Medical Medium, een New-York Times bestseller, ons gered. Onze dochter kreeg vlak na haar geboorte haar eerste verlamming. Waarna meerdere verlammingen volgden en ze gedurende 2,5 jaar uitgebreid werd onderzocht in 3 Universitaire Medische Centra in verschillende landen, was het duidelijk voor de artsen. Alles wees ernaar uit dat ze de neurologische aandoening MRS had. Met de kennis van Anthony William kwamen we erachter dat ze niet ongeneselijk ziek was en dat ze kon genezen! 

MS is ook zo een mysterieuze chronische aandoening waarbij, ik geloof dat, de kennis van Anthony William van belang is om te kunnen genezen. Al tientallen jaren wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht naar de oorzaak van MS. In de tussentijd lijden en sterven mensen aan deze ziekte. En dit terwijl Anthony William vele antwoorden over de ziekte beschikbaar heeft. 

Afgelopen jaren werden grootschalige onderzoeken gepubliceerd door o.a. Stanford University en Harvard University waarin een verband werd gelegd tussen Epstein-Barr Virus (EBV) en MS (Multiple Sclerose) op  epidemiologisch en pathologisch gebied. Was ik verbaasd? Nee, zeker niet. Ik heb ervaren hoe verwoestend EBV kan zijn voor de zenuwen. EBV was namelijk dezelfde veroorzaker van de neurologische aandoening van mijn dochter. Daarnaast was deze kennis geen volledige doorbraak in de medische wereld. Er zijn namelijk sinds 1979 vele wetenschappelijk onderzoeken gepubliceerd waarin een verband wordt gelegd tussen MS en het Epstein Barr-virus. Ik neem je mee in een greep uit deze onderzoeken. Om de onderzoeken goed te kunnen begrijpen leg ik tussendoor e.e.a. uit.

Neurofilamenten

In onderstaande eerst genoemde onderzoek is o.a. een ontdekking gedaan m.b.t. de aanwezigheid van neurofilamenten in het serum bij MS-patiënten na een EBV-infectie. Neurofilamenten lichte keten (NfL) is een structurele eiwit dat zich bevindt in de steuncellen van neuronen. Wanneer er beschadiging van hersenweefsel plaatsvindt komt deze stof NfL in het hersenvloeistof en bloed terecht (Johannes Gutenberg University Mainz, University of Basel, 2019). 

In de publicatie wordt ook gesproken over de term ‘seroconversion’. De term houdt in dat een omslag van bloedwaarden heeft plaatsgevonden van seronegatief naar seropositief. In dit geval heeft deze omslag betrekking op een EBV-infectie. De desbetreffende bloedwaarden waren seronegatief voorafgaand de infectie en na het oplopen van de infectie seropositief. 

Longitudinal analysis reveals high prevalence of Epstein-Barr virus associated with multiple sclerosis

(Harvard T. H. Chan School of Public Health, 2022)

Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory demyelinating disease of the central nervous system unknown etiology. We tested the hypothesis that MS is caused by Epstein-Barr virus (EBV) in a cohort comprising more than 10 million young adults on active duty in the US military, 955 of whom were diagnosed with MS during their period of service. Risk of MS increased 32-fold after infection with EBV but was not increased after infection with other viruses, including the similarly transmitted cytomegalovirus. Serum levels of neurofilament light chain, a biomarker of neuroaxonal degeneration, increased only after EBV seroconversion. These findings cannot be explained by any known risk factor for MS and suggest EBV as the leading cause of MS.

Antilichamen en antigenen

In de volgende studie ontdekt Stanford University een directe link tussen MS en EBV. Om dit stuk te kunnen begrijpen is de volgende kennis van belang. De taak van ons immuunsysteem is om ons lichaam te beschermen tegen vreemde of gevaarlijke stoffen die het lichaam binnendringen. Deze lichaamsvreemde stoffen bestaan o.a. uit micro-organismen, zoals bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. Deze micro-organismen worden door ons immuunsysteem herkent omdat ze antigenen met zich mee dragen. Deze antigenen zijn stoffen die zich in of op bacteriën, virussen en andere micro-organismen bevinden. In het Engels worden deze stoffen antigens genoemd.

Wanneer een virus met antigeen ons lichaam binnendringt bestaat een normale immuunrespons uit: herkenning van een lichaamsvreemd antigeen, mobilisatie van de verdediging en aanval tegen het antigeen (Merck Manual Medisch Handboek, 2005).

Onze verdediging bestaat uit diverse witte bloedcellen, welke onderverdeeld worden in witte bloedcellen met een algemene afweer en witte bloedcellen met een specifieke afweer. De witte bloedcellen met een specifieke afweer zijn afweercellen met een geheugen. Zoals de studies zeggen is deze specifieke afweer niet bij de geboorte aanwezig, maar wordt ‘aangeleerd’. In de loop der jaren wordt het specifieke immuunsysteem opgebouwd doordat men steeds meer in aanraking komt met verschillende antigenen en zo leert wat de beste manier is om deze antigenen aan te vallen. Het specifieke afweer van ons immuunsysteem bouwt dus zo een geheugen op voor elk antigeen (Merck Manual Medisch Handboek, 2005).

In de studie  wordt gesproken over B-cells, ook wel B-lymfocyten genoemd. B-lymfocyten vallen onder onze specifieke afweer en herkennen hun indringer onmiddellijk. Wanneer een B-lymfocyt een antigeen tegenkomt gaat hij in de aanval door het produceren van antilichamen. De antilichamen worden in het Engels antibodies genoemd. Een antilichaam is een door een B-lymfocyt geproduceerd eiwit dat een reactie met een specifiek antigeen aangaat. Eén van de functies van een antilichaam is het direct aanvallen van een virus (Merck Manual Medisch Handboek, 2005). In dit onderzoek is gekeken tegen welk antigeen, afkomstig van een pathogeen, de aanwezige antilichamen bestemd zijn.

Het belangrijkste om deze studie te kunnen begrijpen: B-lymfocyten (B-cells) produceren antilichamen (antibodies) om de strijd aan te gaan tegen virussen en hun antigenen (antigens). Het soort onderzoek betreft een serologisch onderzoek, waarbij niet gezocht wordt naar de aanwezigheid van micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels of parasieten), maar naar antigenen en/of antilichamen. 

Study identifies how Epstein-Barr virus triggers multiple sclerosis

(Stanford Medicine, 2022)

Scientists have long suspected — but failed to prove — a link between certain viral infections and the development of multiple sclerosis, a crippling autoimmune disease that affects nearly 1 million Americans. Now, a study led by Stanford Medicine researchers has proved that the Epstein-Barr virus, a common type of herpes virus, triggers multiple sclerosis by priming the immune system to attack the body’s own nervous system.

To search for this elusive mechanistic link, the researchers started by examining the antibodies produced by immune cells in the blood and spinal fluid of nine MS patients. Unlike in healthy individuals, the immune cells of MS patients traffic to the brain and spinal cord, where they produce large amounts of a few types of antibodies. Patterns of these antibody proteins, called oligoclonal bands, are found during analysis of the spinal fluid and are part of the diagnostic criteria for MS.

Once the researchers determined that the oligoclonal bands in MS are produced by the sorted B cells in the spinal fluid, they expressed individual antibodies from these cells and tested them for reactivity against hundreds of different antigens.

“We started with human antigens,” Robinson said, “but couldn’t find clear reactivity. So eventually we tested them against EBV and other herpes viruses, and lo and behold, several of these antibodies, and one in particular, bound to EBV.”

Six of the nine MS patients had antibodies that bound to the EBV protein EBNA1, and eight of nine had antibodies to some fragment of EBNA1. The researchers focused on one antibody that binds EBNA1 in a region known to elicit high reactivity in MS patients. They were then able to solve the crystal structure of the antibody-antigen complex, to determine which parts were most important for binding.

Before this discovery, Robinson said he’d been unconvinced that EBV caused MS. “We all thought it was just kind of an artifact; we didn’t really think it was causative. But when we found these antibodies that bound EBV in the spinal fluid, produced by the spinal fluid B cells, it made us revisit the potential association that we’d dismissed.”

De laatste alinea komt bij mij pijnlijk aan. Onze dochter was namelijk meerdere keren positief getest op het EBV. De neurologen geloofde ook niet dat het EBV, met de lage aangetoonde ontstekingswaarden, de oorzaak kon zijn van haar verlammingen. Niets was minder waar.

Antilichamen

In een onderzoek uitgevoerd door het onderzoeksinstituut van het ziekenhuis San Carlos  en Universitair ziekenhuis Quironsalud Madrid is een duidelijke link gelegd tussen de aandoening MS en de aanwezigheid van het Epstein-Barr Virus (EBV). In onderstaande stuk tref je relevante informatie uit het onderzoeksverslag. De onderzoekers hebben een serologisch onderzoek verricht, waarbij gekeken is naar antilichamen. Om te achterhalen of iemand een infectie van het EBV heeft doorgelopen kan er gekeken worden naar antilichamen die als afweerreactie door ons immuunsysteem geproduceerd zijn. In dit onderzoek worden de antilichamen getest die gericht zijn op de antigenen EBNA-1 en VCA van het EBV. Deze antilichamen worden anti-EBNA-1 IgG en anti-VCA IgG genoemd.

Epstein-Barr Virus and multiple sclerosis in a Spanish cohort: A two-years longitudinal study

(Health Research Institute of the hospital Clinico San Carlos, University Hospital Quironsalud Madrid, San Carlos Clinical Hospital, 2022)

Objectives: 
1. To analyze the prevalence and levels of anti-EBNA-1 and anti-VCA IgG antibodies of Epstein-Barr virus (EBV) in a Spanish cohort of multiple sclerosis (MS) patients and their interactions with other environmental and genetic risk factors.

Results: 
1. 97.8% (318/325) vs. 87.1% (257/295) positives for EBNA-1 in MS patients and HC, respectively (p<0.0001; O.R. = 6.7); 99.7% (324/325) vs. 94.6% (279/295) for VCA in MS patients and HC, respectively (p=0.0001; O.R. = 18.6). All MS patients were positive for EBNA-1 and/or VCA IgG antibodies vs. 280/295 (94.9%) HC (p<0.0001). IgG titers were also significantly higher in MS patients than in HC.

Conclusions: 
These results confirm that MS occurs rarely in absence of EBV. An intriguing association between genetic burden and lower EBNA-1 IgG titers was associated with an earlier age of disease onset. Similar studies wit–targeted therapies should be performed.

T-Lymfocyten in liquor cerebrospinalis 
In het onderzoek van Stanford University is gekeken naar de reactie van B-lymfocyten door ons immuunsysteem. In het volgend onderzoek is gekeken naar de activiteit van T-lymfocyten. Net als B-lymfocyten behoren T-lymfocyten tot ons specifieke immuunsysteem. In dit onderzoek is is het  hersenruggenmergvocht, ook wel liquor cerebrospinalis, bij MS patiënten onderzocht. Het grootste deel van het liquor bevindt zich in de ruimte rondom de hersenen en het ruggenmerg. In het Engels wordt dit vocht cerebrospinal fluid (CSF) genoemd. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de onderzoeksmethode RNA-sequencing. RNA-sequencing is een technologie dat zeer gedetailleerde inzichten geeft in de activiteit van cellen (Prinses Maxima Centrum, 2024). Met deze technologie kunnen ziekmakende varianten in genen opgespoord worden (NTvG, 2023). Een video over dit onderzoek is gepubliceerd op website van NeurologyLive (Lindsey, 2024).

Expanded T lymphocytes in the cerebrospinal fluid of multiple sclerosis patients are specific for Epstein-Barr-virus-infected B cells

(University of Texas Health Science Center at Houston, 2024)
Onderzoeksverslag: NeurologyLive (Lindsey, 2024)

“Our study highlights the intriguing connection between Epstein Barr Virus and multiple sclerosis, showcasing a significant prevalence of T cells in the spinal fluid specific for Epstein Barr Virus-infected cells .”

A new study published in Proceedings of the National Academy of Sciences demonstrated that T-cells specific for EBV-infected cells are present in high numbers in the cerebrospinal fluid (CSF) of patients with MS at the earliest stages of the disease. Senior author J. William Lindsey, MD, professor in the department of neurology with McGovern Medical School at UTHealth Houston, and colleagues, collected blood and CSF samples from 8 patients in the process of MS diagnosis for the analysis. They stimulated cells from the patients’ blood with multiple stimuli and then used RNA sequencing for T-cell receptors to determine which of the stimuli the CSF T-cells were responding to.

Lindsey, who also serves as the Opal C. Rankin professor in neurology at the medical school, recently sat down in an interview with NeurologyLive® to discuss how the abundance of T cells specific for EBV-infected cells in the spinal fluid of patients with MS compare with T cells targeting other infections.

Postmortaal hersenweefsel en hersenruggenmergvocht

Het laatste onderzoek wat ik belicht is een zeer waardevol en bijzonder onderzoek, waarbij het hersenweefsel en hersenruggenmergvocht van overledene MS-casussen is geanalyseerd. In het hersenweefsel is gekeken naar de expressie van verschillende EBV-markers bij lytische en latente infecties. Bij een lytische infectie is het virus nog actief en bij een latente infectie is het virus in ‘slapende’ toestand aanwezig in een geïnfecteerde cel.

In het onderzoeksverslag wordt gesproken over ‘brain-infiltrating B cells and plasma cells’’. Hierbij gaat het om B-lymfocyten en plasma cellen die geïnfecteerd zijn door het Epstein-Barr Virus. Plasma cellen behoren ook tot het immuunsysteem en zijn ontstaan uit B-lymfocyten. De plasmacellen zijn in staat om antilichamen af te geven (Creighton University School of Medicine, 2022). Een ander besproken term is ‘B cell follicles’. In deze follikels bevindt zich een kiemcentrum waarin Plasma cellen en B-geheugencellen worden geproduceerd als reactie op de afweer tegen binnendringende pathogenen (The University of Chicago, 2012). Naast de B-lymfocyten is er gekeken naar de ‘CD8+ T cells’. CD8+ T cellen spelen een belangrijke rol in het immuunsysteem bij de afweer tegen pathogenen, waaronder bacteriën en virussen (British Society for Immunology, 2024).

In de tweede alinea komt naar voren dat het ‘white matter’ is geanalyseerd. ‘White matter’, ofwel witte stof betreft de ‘glasvezelnetwerk van de hersenen’. Het zijn de verbindingen/uitlopers (axonen) tussen de zenuwcellen (UMC Utrecht, 2022). Om deze verbindingen heen zit een vette witte substantie, welke bekend staat onder de naam Myeline. De Myeline is een isolatielaag, die dient als bescherming van de axonen (Hersenstichting, 2024). Er wordt gesproken over ‘white matter lesions’, wat dus schade aan de myeline en axonen inhoudt. Tot slot een toelichting over ‘secondary progressive disease’. Dit is de fase waarin patiënten komen als hun lichaam slechter in staat is om de schade, die ontstaan zijn door de ontstekingen, te herstellen. In deze gevallen kan na verslechtering geen herstel optreden en zelfs achteruitgang ontstaan (Amsterdam UMC, 2024).

Dysregulated Epstein-Barr virus infection in the multiple sclerosis brain

(University of Rome La Sapienza, Italian National Institute of Health, IRCCS Neurological Institute C. Mondino University of Pavia, San Raffaele Scientific Institute, Charing Cross Hospital Campus London, 2007)

Abstract
Epstein-Barr virus (EBV), a ubiquitous B-lymphotropic herpesvirus, has been associated with multiple sclerosis (MS), an inflammatory disease of the central nervous system (CNS), but direct proof of its involvement in the disease is still missing. To test the idea that MS might result from perturbed EBV infection in the CNS, we investigated expression of EBV markers in postmortem brain tissue from MS cases with different clinical courses. Contrary to previous studies, we found evidence of EBV infection in a substantial proportion of brain-infiltrating B cells and plasma cells in nearly 100% of the MS cases examined (21 of 22), but not in other inflammatory neurological diseases. Ectopic B cell follicles forming in the cerebral meninges of some cases with secondary progressive MS were identified as major sites of EBV persistence. Expression of viral latent proteins was regularly observed in MS brains, whereas viral reactivation appeared restricted to ectopic B cell follicles and acute lesions. Activation of CD8+ T cells with signs of cytotoxicity toward plasma cells was also noted at sites of major accumulations of EBV-infected cells. Whether homing of EBV-infected B cells to the CNS is a primary event in MS development or the consequence of a still unknown disease-related process, we interpret these findings as evidence that EBV persistence and reactivation in the CNS play an important role in MS immunopathology.

Discussion
Although an association between EBV and MS has been proposed for nearly 30 yr, the mechanisms linking EBV infection to MS immunopathology have remained elusive. By analyzing postmortem brain tissue from MS cases with different disease courses, we show that accumulation of EBV-infected B cells/plasma cells in the meninges and perivascular compartment of white matter lesions is a common feature of MS and that the frequency of EBV-harboring cells correlates with the degree of brain inflammation. The absence of EBV in brain-infiltrating B cells in other inflammatory neurological diseases indicates that homing of EBV-infected B cells to the CNS is specific to MS and not a general phenomenon driven by inflammation. The other major finding of this study is that ectopic B cell follicles forming in the cerebral meninges of MS cases with secondary progressive disease are main sites of EBV persistence, substantiating a direct link between EBV infection and B cell dysregulation in MS.

Conclusie
In de reeks bovenstaande studies, uitgevoerd door Harvard Medical School, Stanford University School of Medicine, Health Research Institute of the hospital Clinico San Carlos, University Hospital Quironsalud Madrid, University of Texas Health Science Center, University of Rome La Sapienza, Italian National Institute of Health, IRCCS Neurological Institute C. Mondino University of Pavia, San Raffaelle       Scientific Institute, Charing Cross Hospital Campus London, is een verband aangetoond tussen Epstein-Barr virus en Multiple Sclerose op verschillende niveaus.

Harvard Medical School ontdekte dat het risico om MS te ontwikkelen 32 keer groter is na een infectie met het EBV in vergelijking met andere virussen. Ook ontdekte ze een stijging van het serumniveau van neurofilamenten na een reactie van het immuunsysteem met antilichamen gericht op het EBV. Ze concludeerde dat hun bevindingen voor MS niet veroorzaakt kan worden door een ander risicofactor en suggereren daarom dat EBV de leidende oorzaak is van MS.

Stanford University School of Medicine verrichte serologisch onderzoek naar de specifieke antilichamen die opmerkelijk veel aanwezig waren in het bloed en hersenruggenmergvocht naar de hersenen en ruggengraat bij MS-patiënten. Ze onderzochten voor welk antigeen het immuunsysteem zo veel antilichamen produceerde. Hiervoor hebben ze honderden verschillende antigenen getest. Uit de test bleek dat het antigeen (EBNA1) van het Epstein-Barr Virus zich bond aan de antilichamen.  

Uit het serologisch onderzoek, verricht door Health Research Institute of the hospital Clinico San Carlos en University Hospital Quironsalud Madrid, bleek dat alle MS-patiënten antilichamen hadden bestemd voor de antigenen EBNA-1 en/of VCA afkomstig van het Epstein-Barr Virus. Ze concludeerde hiermee dat MS zelden voorkomt in afwezigheid van EBV.

The University of Texas Health onderzocht het hersenruggemergvocht van MS-patiënten, die in de eerste fases van het ziekteproces verkeerde. Ze ontdekten bij deze patiënten de aanwezigheid van specifieke T-cellen, in grote aantallen, die bestemd waren voor EBV-geïnfecteerde cellen.

De instituten, University of Rome La Sapienza, Italian National Institute of Health, IRCCS Neurological Institute C. Mondino University of Pavia, San Raffaelle Scientific Institute, Charing Cross Hospital Campus London, analyseerde het hersenweefsel van overleden MS-patiënten. Uit dit onderzoek bleek dat bij bijna 100% van de MS-casussen er sprake was van een EBV-infectie in een substantieel deel van hersen-geïnfiltreerde B-cellen en plasma cellen. Uit de resultaten concludeerde ze dat de frequentie van EBV-geïnfecteerde cellen correleert met de mate van ontsteking in de hersenen.
Bij MS-casussen die te maken hadden met de secundaire progressieve vorm van MS ontdekten ze de vorming van B-cel follikels, op een ongebruikelijk plaats, de hersenvliezen. De onderzoekers identificeerde deze B-cel follikels in de hersenvliezen als de belangrijkste plaatsen voor de persistentie van het EBV. Volgens de onderzoekers wijst dit op een directe link tussen een EBV-infectie en ontregelde B-cellen.
Met hun resultaten interpreteerde ze dat de persistentie en reactivatie van het EBV in het Centrale Zenuwstelsel een belangrijk rol speelt in de immunopathologie van MS.

 Bewijs, maar nog vele onbeantwoorde vraagstukken   
Het is bijzonder waardevol om te lezen hoe diverse Universiteiten en onderzoeksinstituten bewijs leveren voor het verband tussen Epstein-Barr Virus en Multiple Sclerose. Helaas is het bewijs nog niet voldoende voor MS-patiënten. De onderzoekers lopen namelijk tegen grote vraagstukken aan. ‘Wat is de exacte rol van EBV bij MS’, ‘hoe beïnvloedt EBV de reactie van het immuunsysteem’, ‘Hoe kan het dat er momenten zijn van weinig klachten en momenten van veel klachten (relapsing-remitting)?’.

Universitaire Medische Centra zijn druk bezig met vervolg onderzoek. Dit blijkt ook onderstaand bericht van Universiteit van Bergen uit Noorwegen, die met een team van internationale universiteiten onderzoek uitvoert naar de rol van EBV in de ontwikkeling van MS.

Targeting Epstein-Barr virus to treat and prevent MS

(University of Bergen, 2023)

Recent evidence strongly implicates infection by the Epstein-Barr virus (EBV) as the trigger for development of multiple sclerosis (MS).  An international research team is now gathering to unveil the role of EBV in the onset and progression of the MS disease.

The team has ambitious goals: 

“We aim to find out why only a few EBV infected people develop MS, and define the underlying mechanism of this process”, explains the principal investigator (PI), Professor Kjell-Morten Myhr of the University of Bergen.

“Our research will also seek to investigate if targeting the EBV infection with antiviral treatments can improve the disease course or even stop disease progression”, says Myhr.

“Development of prevention strategies like vaccination would be the next step”, says the co-principal investigator, Professor Øivind Torkildsen at Haukeland University Hospital.

Het kan nog tientallen jaren duren voordat de medische wereld heeft ontdekt wat er is het lichaam van MS-patiënten gebeurd en tot die tijd zullen patiënten in het ziekenhuis waarschijnlijk nog te horen krijgen dat ze te maken hebben met een auto-immuunziekte. Ik kon niet wachten op deze kennis van bovenstaande onderzoeken en de kennis die de medische wereld nog zal ontdekken. Onze dochter was al vanaf 2018 ziek en ik moest haar helpen.

Toen onze dochter 4 weken oud was kreeg ze haar eerste verlamming en werd ze met spoed opgenomen in het Rijnstate Ziekenhuis voor uitgebreid onderzoek. Vervolgens is ze verder onderzocht in Radboud UMC. De verlammingen bleven terugkeren en toen de neurologen in het Radboud UMC na meerdere MRI’s, bloedonderzoeken, DNA onderzoek, longonderzoek en nog meer de oorzaak niet konden vinden, zijn we ook naar het wetenschappelijk neurologisch centrum Neuropedia in Dubai geweest voor een second opinion. De neuroloog verwachtte dat de verlammingen van zelf zouden stoppen, maar dit gebeurde helaas niet. Toen onze dochter 2,5 jaar was en weer een verlamming kreeg hebben we haar laten onderzoeken in Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) in de hoop op nieuwe inzichten. Een paar dagen na de dag opname in UZA werd het onderzoek al stilgelegd. Voor de artsen wees alles ernaar uit dat ze het Melkersson Rosenthal Syndroom (MRS) had. De oorzaak volgens de artsen: waarschijnlijk een genetische fout. Onze dochter ongeneselijk ziek? Ik geloofde er niks van.

De artsen wilde nog een onderzoek uitvoeren, maar gaven aan dat er geen behandeling was voor MRS. Ik realiseerde me dat ik niks aan hun onderzoeken en de naam MRS had. Ja, ze had inderdaad de symptomen van MRS. Maar de artsen konden me niet vertellen waarom ze die symptomen had. Waarom kreeg ze verlammingen? Waarom was haar lymfeklier opgezwollen in haar nek? Waarom had ze zwakte in haar ledematen? Waarom had ze een wondje op haar lip? De artsen konden op deze vragen geen antwoord geven. Ik besefte dat ze helemaal niet wisten wat in haar lichaam gebeurde. Hoe konden ze haar dan helpen? MRS was dus slechts een naam, die niks zegt. Ondanks hun positieve en liefdevolle hulp, hielden we aan het bezoek alleen een dochter met een grotere trauma voor ziekenhuizen en mensen over. We waren geen stap verder.       

We namen wederom afscheid van een ziekenhuis en hervatte thuis ons eigen onderzoek. Gelukkig ontdekte ik al snel het boek Medical Medium van Anthony William, waarin hij schrijft over de echte oorzaak van neurologische aandoeningen en hoe de oorzaak aangepakt kan worden. Volgens hem was het Epstein Barr Virus de échte oorzaak. De naam kwam me bekend voor. Ik opende het 26-pagina’s lange dossier van onze dochter en ja hoor: ze was al positief getest voor EBV toen ze 6 maanden oud was! De artsen van het Radboud UMC dachten toen dat het EBV niet de oorzaak kon zijn van haar verlammingen en dat de antilichamen wellicht afkomstig waren van mijn borstvoeding. Ik realiseerde me dat het UZA nog wat bloed had opgeslagen en heb het laten testen op het EBV. Bij de bloedtest gaf ik al maanden geen borstvoeding meer. En ja hoor, voor de tweede keer werd duidelijk dat er sprake is geweest van een EBV-infectie. Ik was ondertussen al gestart met de behandeling volgens het boek vol kruiden, groenten, fruit en andere natuurlijke middelen. Wil je weten hoe het nu met haar gaat? Lees verder.

Vanuit een andere perspectief: Anthony William (Medical Medium)

In het eerste deel van dit artikel heb ik wetenschappelijke onderzoeken gedeeld die het een verband aantonen tussen EBV en MS. Vanaf hier stopt de kennis afkomstig van wetenschappelijke bronnen en deel ik de informatie die ons dochter genezen heeft.

Zoals ik aangaf wist ik al hoe verwoestend het Epstein-Barr virus kon zijn voor het zenuwstelsel. Deze kennis had ik in 2021 opgedaan uit het boek Medical Medium, New-York times bestseller, van Anthony William. Voor ons de noodzakelijke kennis om onze dochter sterker te maken dan het EBV. Hier deel ik uit zijn boek waardevolle kennis over MS en geef ik antwoord op de vragen: ‘Wat veroorzaakt MS?’,  ‘Wat gebeurt er in het lichaam?’ en ‘Hoe ontstaan de MS gerelateerde klachten?’.

Anthony William geeft aan dat de medische gemeenschappen geloven dat Multiple Sclerose een auto-immuunziekte is, waarbij het immuunsysteem delen van de myelineschede op één of andere manier verwart met indringers en ze daarom vervolgens aanvalt. Hij geeft aan dat het menselijk lichaam zichzelf niet aanvalt en dat de ziekteverwekkers de schuldigen zijn. Zijn woorden over MS zijn ‘‘Je immuunsysteem is niet alleen onschuldig aan wangedrag, maar is zelfs je belangrijkste bescherming tegen MS’’.

De echte oorzaak is het Epstein-Barrvirus (EBV). EBV is een virus dat zenuwen chronisch ontsteekt. Er zijn verschillende stammen van het virus, waarvan de meeste mild en niet agressief zijn. Daarnaast zijn er agressieve stammen die in combinatie met grote hoeveelheid kwik in het lichaam, als voedselbron van het EBV, de combinatie van klachten van MS kunnen veroorzaken. De klachten ontstaan vaak door EBV-neurotoxinen. Dit houdt in dat wanneer een agressieve EBV-variant zich voedt met kwik, hij grote voorraden neurotoxinen vrijgeeft. Deze vrijgekomen neurotoxinen kunnen: neurotransmitters verhinderen, elektrische impulsen verzwakken, zenuwen ontsteken en de klachten veroorzaken die gerelateerd zijn aan MS. Dit kan allemaal gebeuren zonder het beschadigen van de Myelineschede. Bij een klein deel van de MS gediagnosticeerde patiënten is er sprake van feitelijk letsel aan de myelineschede. Deze beschadigingen aan de myelineschede in de hersenen en ruggenmerg worden veroorzaakt door zeer agressieve vormen van het EBV die in de myelineschede zelf zitten genesteld en/of door het oxideren van verklevingen van kwik en aluminium.

In het wetenschappelijk deel van dit artikel schrijf ik dat onderzoekers zich afvragen waarom maar bij een klein deel van de mensen met een EBV-infectie de ziekte MS ontwikkelen. Hierbij is het interessant om te weten dat tussen de 80 en 90% van de wereldbevolking geïnfecteerd is met het EBV (Stanford University, 2024). Hierboven geef ik met de kennis van Anthony William al voor een deel antwoord op de vraag. Om MS te kunnen ontwikkelen moet je een agressieve stam hebben van EBV en moet er een grote hoeveelheid Kwik aanwezig zijn. Daarnaast hebben MS-patiënten voornamelijk de volgende cofactoren van EBV in hun lichaam:

 • Streptococcus-bacteriën (één of meer stammen van de meer dan vijftig groepen)
 • pylori-bacteriën (of een eerdere infectie door de bacterie)
 • Candida-schimmels (niet als veroorzaker van problemen)
 • Cytomegalovirus
 • Herpes simplex (HSV-1 en/of HSV-2)
 • Giftige zware metalen (hierbij gaat het om kwik, aluminium en koper, waar het virus zich mee voedt waardoor hij het vermogen van het immuunsysteem onder druk zet).

Deze factoren dragen bij aan de specifieke kenmerken van MS, maar MS is in feite een vorm van EBV.

Ik kan nog pagina’s vol schrijven over het Epstein-Barr virus en ook over Multiple Sclerose, maar ik heb geprobeerd om de meest relevante informatie voor MS-patiënten te noteren. Een rode lijn hierin is: wees bewust van het krachtige zelf herstellend vermogen van het menselijk lichaam en de geneeskrachtige werking van natuurlijke middelen. Zoals Anthony William zegt: ‘‘Als je immuunsysteem krijgt wat het nodig heeft, is herstel mogelijk en binnen handbereik’’.

Dit herstel heeft mijn dochter mogen ervaren. Sinds ik haar aan de hand van het boek ben gaan behandelen heeft ze geen verlamming meer gehad. Haar behandeling bestond uit natuurlijke geneeskrachtige supplement, groenten, fruit, kruiden en andere natuurlijke voedingsmiddelen.
Ze is nu sterker dan het EBV en geniet dagelijks zonder ziekenhuisbezoeken van haar vrije leven. Met mijn kennis die ik momenteel heb over het EBV, kan ik zeggen dat het EBV nooit uit je lichaam gaat. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat gezonde voeding geen dieet is bij ons thuis, maar een levensstijl. Gezonde voeding is van belang om het EBV zwak te houden. Ik houd haar gezondheid dagelijks in de gaten door haar te observeren en ik kan haar op deze manier hoger doseren wanneer het EBV even sterker is geworden.

Nu jaren later ben ik zeer ervaren geworden met de kruiden die Anthony William adviseert en ben ik ondertussen ook afgestudeerd tot Orthomoleculair Therapeut. Als Orthomoleculair Therapeut behandel ik cliënten met natuurlijke middelen om ziekteverwekkers te bestrijden, het lichaam te herstellen en terug in balans te brengen. Mijn behandeling van MS-patiënten bestaat uit:

 • Bestrijden van het EBV
 • Elimineren van voedingsmiddelen waar het EBV zich mee voedt
 • Bestrijden van andere aanwezige ziekteverwekkers
 • Verwijderen van Zware Metalen uit het lichaam (o.a. Kwik)
 • Herstellen immuunsysteem
 • Herstellen centraal zenuwstelsel
 • Verminderen van de pijn
 • Beschermen van de myelineschede

Na het jarenlang bestuderen van het EBV weet ik ook: welke voedingsmiddelen het virus afzwakt, wat zijn favoriete voedingstoffen zijn waarop hij gedijt, waarom patiënten met neurologische aandoeningen ook last kunnen hebben van spijsverteringsklachten, schildklier problemen, leverfunctie en huidproblemen. Tevens begrijp ik waarom je met neurologische klachten alsnog lage ontstekingswaarden kan hebben en waarom je periodes ervaart met veel klachten en dan weer periodes met weinig klachten (relapsing-remitting). Deze waardevolle kennis deel ik met de patiënten tijdens de behandelingen.

Ik heb dit artikel niet geschreven om de medische wereld te bekritiseren. Ik bewonder hoe artsen dagelijks vele levens redden. Ik geloof alleen dat er ook waardevolle kennis buiten de medische wereld ligt, die wij mensen nodig hebben om te kunnen genezen. Ik vind het erg vervelend dat mensen jaren rondlopen met chronisch ontstoken zenuwen, verstopte bloedvaten, chronische darmklachten etc., vervolgens te horen krijgen dat ze te maken hebben met een auto-immuunziekte en dat ze dan uit wanhoop in contact komen met andere geneeswijze als de TCM, Ayurveda of Orthomoleculaire therapie. Een samenwerking tussen de verschillende geneeswijzen zou in mij beleving het welzijn van de mens verbeteren. Ondanks dat het voor vele belanghebbende partijen niet wenselijk is als de complementaire zorg een onderdeel wordt van de reguliere zorg, blijf ik hopen dat mensen zelf kracht vinden om verder op zoek te gaan. World Health Organization verrichte onderzoek onder hun 194 lidstaten en schreven hierover: ‘Today, traditional medicine has become a global phenomenon; the demand is growing, with patients seeking greater agency and ownership of their health and well-being and seeking more compassionate and personalized health care’ (World Health Organization, 2023).

Laatste advies

Zolang jouw arts niet kan vertellen wat er in je lichaam gebeurt en wat jouw symptomen veroorzaken, dan geloof ik ook niet dat de desbetreffende arts jou kan helpen genezen. Mijn advies is om naast je afspraken in het ziekenhuis op zoek te gaan naar andere specialisten, buiten de reguliere medische wereld, die wel antwoord kunnen geven op jouw vragen. Mocht je de adviezen van Anthony William willen volgen, dan is het aan te raden om je te laten begeleiden door een therapeut i.v.m. de opbouw van de behandeling, het bepalen van een veilige dosering van de natuurlijke middelen passend voor jou lichaam en mogelijke interacties tussen kruiden en medicaties.

Blijf vertrouwen op het herstellend vermogen van je lichaam en de geneeskrachtige werking van natuurlijke middelen.

Positieve groet,

Robiena Randjitsing-Bhoelan
Orthomoleculair Therapeut
Natural Healing House

Literatuurlijst

Amsterdam UMC. (2024, Februari 12). Wat is MS? Opgehaald van Amsterdam UMC: https://www.vumc.nl/zorg/expertisecentra-en-specialismen/ms-centrum-amsterdam/informatie-voor-patienten-ms-centrum/wat-is-ms.htm#:~:text=Secundair%20progressieve%20MS,we%20’secundair%20progressieve%20MS’.

British Society for Immunology. (2024, Februari 12). BiteSized Immunology: Cells. Opgehaald van British Society for Immunology: https://www.immunology.org/public-information/bitesized-immunology/cells/cells-t-cd8#:~:text=CD8%2B%20T%20cells%20(often%20called,bacteria%2C%20and%20for%20tumour%20surveillance.

Creighton University School of Medicine. (2022, December 30). Histology, Plasma Cells. Opgehaald van National Library of Medicine: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556082/#:~:text=Plasma%20cells%20are%20differentiated%20B,cells%20responsible%20for%20humoral%20immunity.

Harvard T. H. Chan School of Public Health. (2022, Januari 13). Longitudinal analysis reveals high prevalence of Epstein-Barr virus associated with multiple sclerosis. Opgehaald van National Library of Medicine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35025605/

Health Research Institute of the hospital Clinico San Carlos, University Hospital Quironsalud Madrid, San Carlos Clinical Hospital. (2022, september 14). Epstein-Barr Virus and multiple sclerosis in a Spanish cohort: A two-years longitudinal study. Opgehaald van National Library of Medicine: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9515943/

Hersenstichting. (2024, Februari 21). Hoe werken de hersenen. Opgehaald van Hersenstichting: https://www.hersenstichting.nl/de-hersenen/werking-van-de-hersenen/

Johannes Gutenberg University Mainz, University of Basel. (2019, April 25). Serum neurofilament light chain is a biomarker of acute and chronic neuronal damage in early multiple sclerosis. Opgehaald van National Library of Medicine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29542376/

Lindsey, J. W. (2024, Januari 8). Exploring Epstein Barr Virus Connection in Multiple Sclerosis Research. Opgehaald van NeurologyLive: https://www.neurologylive.com/view/exploring-epstein-barr-virus-connection-ms-research-j-william-lindsey

Merck Manual Medisch Handboek. (2005). Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu van Loghum.

NTvG. (2023, Februari 27). RNA-analyse vindt gemiste diagnoses. Opgehaald van Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: https://www.ntvg.nl/artikelen/rna-analyse-vindt-gemiste-diagnoses?check_logged_in=1

Prinses Maxima Centrum. (2024, Februari 7). Single Cell Genomics. Opgehaald van Prinses Maxima Centrum: https://research.prinsesmaximacentrum.nl/nl/kernfaciliteiten/single-cell-genomics

Stanford Medicine. (2022, Januari 24). Study identifies how Epstein-Barr virus triggers multiple sclerosis. Opgehaald van Stanford Medicine: https://med.stanford.edu/news/all-news/2022/01/epstein-barr-virus-multiple-sclerosis.html#:~:text=Now%2C%20a%20study%20led%20by,the%20body’s%20own%20nervous%20system.

Stanford University. (2024, Januari 25). Epstein-Barr Virus Fact Sheet. Opgehaald van Stanford Environmental, Health & Safety: https://ehs.stanford.edu/reference/epstein-barr-virus-fact-sheet#:~:text=EBV%20infects%2080%20%E2%80%93%2090%25%20of,worldwide%20but%20highest%20in%20Southeast

The University of Chicago. (2012, Januari 11). Germinal Center B-cells. Opgehaald van National Library of Medicine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22390182/

UMC Utrecht. (2022, December 12). Cognitieve problemen voorspellen. Opgehaald van UMC Utrecht: https://www.umcutrecht.nl/nieuws/cognitieve-problemen-voorspellen

University of Bergen. (2023, September 27). Targeting Epstein-Barr virus to treat and prevent MS. Opgehaald van University of Bergen: https://www.uib.no/en/med/165045/targeting-epstein-barr-virus-treat-and-prevent-ms

University of Rome La Sapienza, Italian National Institute of Health, IRCCS Neurological Institute C. Mondino University of Pavia, San Raffaele Scientific Institute, Charing Cross Hospital Campus London. (2007, November 26). Dysregulated Epstein-Barr virus infection in the multiple sclerosis brain. Opgehaald van National Library of Medicine: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2118531/

University of Texas Health Science Center at Houston. (2024, Januari 8). Expanded T lymphocytes in the cerebrospinal fluid of multiple sclerosis patients are specific for Epstein-Barr-virus-infected B cells. Opgehaald van National Library of Medicine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38190525/

World Health Organization. (2023, Augustus 9). Traditional medicine. Opgehaald van World Health Organization: https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/traditional-medicine

ZNA. (2024, januari 15). Het Humaan Leukocyten Antigen (HLA) systeem. Opgehaald van ZNA: https://www.zna.be/nl/hla